Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama; Habit Sağlıklı Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yayınlanan habitakademi.com dahil her tür mobil uygulamayı (“Mobil Uygulama” olarak anılacaktır) kullanırken ve anılan hizmetlerden yararlanırken paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerin kayıt altına alınma, saklanma, kullanım ve açıklanma şartlarını düzenlemektedir.

habitakademi.com’a aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. habitakademi.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Mobil Uygulamaları kullanarak bu Gizlilik Politikasını anladığınız ve kabul ettiğiniz kabul edilir. habitakademi.com, Gizlilik Politikası’nı öncesinde bir bildirimde veya ihtarda bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir. Gizlilik Politikası’na ilişkin gerçekleşecek değişiklikler habitakademi.com adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan uygulama üzerinden yayınlanacak olup, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. habitakademi.com hizmetlerinin kullanımının devam etmesi takdirde, değişikliklerin yayım tarihinden itibaren tarafınızca onaylandığı kabul edilir.

1) habitakademi.com’ın Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) habitakademi.com Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyor?

Mobil Uygulamaları kullanan kullanıcılarımızın verdikleri veriler, kullanıcılarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca habit.akademi tarafından işlenmektedir.

Mobil uygulamada çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Mobil uygulama kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Çerezler; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Mobil Uygulamada size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; uygulamada gezinme bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Mobil uygulama üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezler; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve Mobil Uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve Mobil Uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve Mobil Uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Uygulamaya nereden bağlandığınız, mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

Çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4) Mobil Uygulama Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Nasıl Kullanmaktadır?

Mobil Uygulama çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya mobil uygulamanın reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için mobil uygulamaya reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Mobil Uygulamanın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

5) habitakademi.com Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla Kullanıyor?

habitakademi.com, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımları kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek.
 • Talep ettiğiniz hizmetleri ve kullanıcı desteğini sağlamak.
 • Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • habitakademi.com Ürünlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek.
 • Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek. (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır.)
 • Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

6) habitakademi.com Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

habitakademi.com ile paylaşılan kişisel veriler, habitakademi.com gözetimi ve kontrolü altındadır. habitakademi.com, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

7) habitakademi.com Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor Mu?

Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Öte yandan, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden habitakademi.com sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz habitakademi.comın hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

8) Güvenlik

Üyelik işlemlerinin tamamlanması sonucunda verilen Üye adı ve oluşturulan şifrenin Üye tarafından gizli tutulması ve 3. kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden habitakademi.com’ın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9) Kişisel Bilgilere Erişilmesi, Kişisel Bilgilerin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

Mobil Uygulamaya giriş yaparak, kişisel bilgilerinizi görebilir ve değiştirebilirsiniz. habitakademi.com kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğuna ilişkin bir içerik denetimi gerçekleştirmemektedir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, habitakademi.com Kullanım Koşulları’nın uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

10) Üçüncü Kişiler

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca tarafımızca toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Web sitesi veya başka internet sitelerinde diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. habitakademi.com tarafından üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlenmemektedir.

11) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca habitakademi.comun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan kullanıcılarımızın habitakademi.com ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

12) İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili Başkaca soru, kaydı veya önerileriniz olması halinde lütfen bizimle iletişim adresinden iletişime geçiniz.

Size daha iyi bir eğitim deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.