Ön Bilgilendirme Formu

1. SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Habit Sağlıklı Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “habitakademi.com” olarak anılacaktır)

Adres : Kuğu Sokak No:11 Seyrantepe – Kağıthane – Istanbul

2. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

www.habitakademi.com  ‘un her kursun kendi fiyatı vardı. Abonelik sistemi uygulanmaz.

Tüketici, hizmet aldığı sürece www.habitakademi.com adresinde bulunan program ve içerikleri coğrafi sınırlamalar kapsamında internet üzerinden izleme hakkı edinmektedir.

3. MAL/HİZMETİN PEŞİN / TAKSİTLİ FİYATI

Mobil Ödeme: Mal/Hizmet Bedeli Peşin 1 Aylık: 100 TL. (Tüm vergiler dâhildir). GSM operatörü müşterilerinin ön ödemeli ya da faturalı hatlarını kullanarak, onay vermek suretiyle bazı servis ya da ürün bedellerinin cep telefonu faturalarına yansıması ya da hatlarında mevcut TL bakiyelerinden düşülmesi şeklindeki ödeme yöntemidir.

Turkcell kullanıcılarının gönderdiği her SMS ……Kr (KDV ve ÖİV dahil),

Vodafone kullanıcılarının gönderdiği her SMS …….Kr (KDV ve ÖİV dahil) olarak ücretlendirilir.

TTMobil kullanıcılarının gönderdiği her SMS ………Kr (KDV ve ÖİV dahil) olarak ücretlendirilir.

Mobil ödeme servisinin sunulabilmesi için üyelik kapsamındaki bizlerle paylaştığınız bilgiler ile mal ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan bilgilerinizin iş ortakları ile paylaşılmaktadır.

Kredi Kartıyla Ödeme: Mal/Hizmet Bedeli Peşin 1 Aylık: 100 TL. (Tüm vergiler dâhildir). Bankaların ve bazı finansman kuruluşlarının müşterilerine verdiği, anlaşmalı POS cihazı bulunan alışveriş noktalarında ödeme amaçlı veya banka ATM’lerinden nakit avans çekmek amaçlı kullanılabilen, yapılan harcamaların aylık olarak bankaya tek seferde ya da taksitlerle ödenmek zorunda olunduğu, nakit paraya alternatif bir ödeme aracıdır.

4. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, müşterinin işleme onay verdiği/ödemenin gerçekleştiği andan itibaren en geç ……….. dakika içerisinde elektronik ortamda teslim edilmektedir. Alıcı siteye kayıt olurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan site veya uygun mobil cihazlar üzerinden hizmet alabilir.

5. DİJİTAL İÇERİĞİN KULLANILMASINI ETKİLEYEBİLECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dijital içeriğin hukuka aykırı kullanımının önlenmesi ve/veya hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla hizmetin teknik kullanım kriterleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilmektedir. Buna ve cihaz uyumluluğuna ilişkin detaylı bilgileri www.habitakademi.com sayfamızda bulabilirsiniz.

6. CAYMA HAKKI

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan ve satışı gerçekleştirilen ürün, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, cayma hakkı bulunmamaktadır.

7. FESİH ŞARTLARI

Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, müşterinin mal/hizmet alımı nedeni ile almış olduğu her türlü hediyeler ve varsa başkaca kazanımlara ait bedelleri düşüldükten ve ayrıca üye olduğu için yararlandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği kazanımlar mahsup edildikten sonra müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu mal/hizmetin kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin feshi halinde, müşteri tarafından ilgili aya ilişkin olarak peşin ödenmiş tutar nedeniyle hizmet ilgili hizmet süresinin sonuna kadar sunulacak ve bu tarihte sonlandırılacaktır. Peşin ödenmek suretiyle satın alınmış hizmet sürelerine ilişkin iade yapılmamaktadır.

8. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ve MÜŞTERİLERİN HAKLARI

habitakademi.com abonelik hizmetlerini sunmak için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“KVKK”) gereği; müşteri kişisel verilerini, abonelik çerçevesinde işleyecek, aktaracak, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. Müşteri “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı işbirliği yapılan gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Müşteri/ İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma yükümlülüğü www.habitakademi.com adresinde yayınlanmaktadır.

9. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müşteri, aldığı hizmete ilişkin şikayetlerini www.habitakademi.com adresinde bulunan www.habitakademi.com/iletisim linkine bildirmek suretiyle iletebilir. Tüketici şikayetlerine ilişkin olarak elektronik ortamda veya çağrı merkezinden yapılacak aramalarla şikayetlerin çözümü yoluna gidilecektir. Kişisel verilerle ilgili talep, itiraz veya şikayetlerinizi  adresine güvenli elektronik imza ile elektronik posta yoluyla iletilebilir.

10. ŞİKÂYET MERCİİ

Üyelik Sözleşmesi konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya müşterinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

11. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YAPILAN BAŞVURULAR VE İTİRAZLAR

Müşteri/İlgili Kişi değiştirilmesi de dahil olmak üzere kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi veya KVKK 11. maddesinde yer alan haklardan doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle habitakademi.com’dan  talep edebilir. habitakademi.com, Müşteri/ İlgili Kişi taleplerini her halükarda yazılı talebin sunulmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvuruya sebep olan durumun veri sorumlusu sıfatıyla habitakademi.com’dan kaynaklandığı durumlarda; Müşteri/İlgili Kişi tarafından incelemeye dair herhangi bir meblağ ödendiyse, bu tutar Müşteri’ye iade edilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü tarife dair ücretler saklıdır.

Yapılan başvurunun reddedilmesi veya şikayetin olumsuz sonuçlanması halinde, Müşteri/ İlgili Kişi; sonucu yazılı veya elektronik öğrenmesinden itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde reşit olmayanlar ile temyiz kudretinden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Size daha iyi bir eğitim deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.